– În luna decembrie 2020, au fost realizate deplasări în toate comunitățile locale din cele 11 UAT-uri din zona Zona Pescărească ”Prut – Dunăre” Galați, fiind afișate în loc vizibil la școli, primării, cămine culturale, magazine și nu numai, postere A3, pentru sporirea gradului de conștientizare al comunităților locale asupra activităților proiectului.

 

– În lunile ianuarie și februarie 2021 au fost continuate activitățile de informare inițială.