Obiectivul general al proiectului este de a informa, conștientiza și implica comunitățile locale din comunele Cavadinești, Suceveni, Oancea, Vlădești, Măstăcani, Foltești, Frumușița, Tulucești, Șendreni, Braniștea și a municipiului Galați în activități menite să educe, să informeze și să conștientizeze comunitățile locale și nu numai, asupra impactului realizat de către poluarea mediului natural asupra viețuitoarelor acvatice și în principal a ihtiofaunei, inclusiv a pescuitului și a acvaculturii, punându-se în prim plan necesitatea și importanța exploatării durabile a resurselor piscicole și a patrimoniului natural în comunitățile din zona pescărească, prin punerea în valoare a acvaculturii și a pescuitului tradițional.

Astfel, prin toate localitățile aparținând UAT-urilor menționate mai sus, în perioada ianuarie – aprilie 2021 a circulat o CARAVANĂ AUTO care a popularizat și informat populația despre obiectivele proiectului, activitățile desfășurate pentru realizarea obiectivelor propuse, precum și despre rezultatele previzionate a fi obținute de la populație cu privire la schimbarea mentalității privind mediul înconjurător.

Cu această ocazie, au fost diseminate materiale de promovare (broșuri, pliante) atât locuitorilor din comunitate cât și eventual altor persoane aflate în trecere prin localitate și au fost asigurate și servicii de catering pentru acestea (apă, cafea, ceai, zahăr).

Au fost completate și liste de semnături de către persoanele care au fost informate.