Sigla PRO ECO-TUR

Instruirea pescarilor comerciali, șansa zilei de mâine

În luna decembrie 2022, au început deplasările în comunitățile locale din cele 11 UAT-uri din zona Zona Pescărească ”Prut – Dunăre” Galați, fiind afișate în loc vizibil la școli, primării, cămine culturale, magazine și nu numai, postere A3, pentru sporirea gradului de conștientizare al comunităților locale asupra activităților proiectului.

În anul 2023 au fost continuate activitățile de informare inițială.