RESPECT PENTRU APĂ, RESPECT PENTRU PEȘTE

Chiar dacă până la venirea oficială a lui Moș Crăciun mai erau doar câteva zile, nouă ne-a intrat în cap că suntem spiridușii lui și că avem misiunea de a da vești bune comunităților care locuiesc în zona pescărească Prut – Dunăre Galați.

Așa că ne-am pregătit conștiincios, am ambalat cadourile, am dat de veste-n presă ca să știe tot norodul și cu trei zile înainte de venirea Moșului ne-am urcat în mașini (nu am folosit săniile deoarece nu ninsese și nu era zăpadă) și am poposit în comuna Oancea din județul Galați unde am organizat o ditamai conferința de presă pentru a anunța cu surle și trâmbițe începerea implementării proiectului “Respect pentru apă, respect pentru pește”.

Și chiar dacă anul 2020 nu prea a fost pe placul nimănui datorită restricțiilor impuse pentru a încerca să zăgăzuim răspândirea pandemiei de covid 19, ne-am conformat cu reglementările în vigoare și ne-am adunat cu mic cu mare răsfirându-ne cât mai mult posibil (și ne-am răsfirat nu glumă…) la Căminul Cultural. Aici, ca-n jocul ”hoții și vardiștii”, deși toată lumea purta mască (cred că toți doreau să fie hoții), unii dintre noi erau special antrenați să o facă pe vardiștii și să verifice în permanență prezența măștilor.

 Cu un buget total de 126.548,66 lei, proiectul “Respect pentru apă, respect pentru pește” este finanțat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin intermediul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

Pe scurt, obiectivul general al proiectului este de a informa, conștientiza și implica comunitățile locale din comunele Cavadinești, Suceveni, Oancea, Vlădești, Măstăcani, Foltești, Frumușița, Tulucești, Șendreni, Braniștea și a municipiului Galați în activități menite să educe, să informeze și să conștientizeze comunitățile locale și nu numai, asupra impactului realizat de către poluarea mediului natural asupra viețuitoarelor acvatice și în principal a ihtiofaunei, inclusiv a pescuitului și a acvaculturii, punându-se în prim plan necesitatea și importanța exploatării durabile a resurselor piscicole și a patrimoniului natural în comunitățile din zona pescărească, prin punerea în valoare a acvaculturii și a pescuitului tradițional.

 Principalele activități pe care Asociația le va desfășura în zona de implementare a proiectului, și anume în zona pescărească Prut – Dunăre Galați, zonă cu o veche tradiție pescărească, sunt:

– Creșterea gradului de conștientizare a minim 550 de persoane și de implicare a comunităților locale în activitățile de promovare și dezvoltare a patrimoniului natural, a pescuitului tradițional și a acvaculturii, prin organizarea CARAVANEI de promovare și conștientizare în toate cele 11 UAT-uri din Zona Pescărească Prut – Dunăre Galați.

– Creșterea gradului de conștientizare a unui număr de minim 572 de elevi și cadre didactice din comunitățile cu vechi tradiții pescărești din Zona Pescărească Prut – Dunăre Galați, prin organizarea a 11 expoziții itinerante, organizarea de activități educative în domeniul protecției mediului, a pescuitului tradițional și a faunei acvatice specifice zonei, cunoștințe care își vor pune amprenta atât pe capacitatea de înțelegere a informațiilor primite cât și al cunoștințelor în domeniul piscicol.

Astea fiind spuse pe scurt, am imprimat pe memoria digitală pentru a rămâne posterității câteva zeci de amintiri, din care vă împărtășim și vouă câteva, până la următoarea noastră descălecare pe malurile Prutului.

RESPECT PENTRU APA RESPECT PENTRU PESTE – III

ASOCIAŢIA PENTRU ECOLOGIE ŞI TURISM PRO ECO-TUR, în perioada 07.04.2014 – 07.02.2015, a implementat în baza contractului de finanțare nr. 107/07.04.2014, proiectul Respect pentru apă, respect pentru peşte, cofinanţat din FEP, prin POP 2007-2013, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Zonei Pescăreşti Prut-Dunăre Galaţi.

Localizarea geografică de implementare a proiectului a fost în Regiunea Sud-Est, judeţul Galaţi, comunele Oancea și Vlădeşti.

Dinmomentul finalizării implementării proiectului, rezultatele proiectului au fost în continuare promovate pe pagina de facebook PROECO-TUR cât și pe pagina web www.proecotur.ro ceea ce a asigurat o continuitate în ceea ce privește promovarea şi vizibilitatea proiectului.

În anul 2016, ASOCIAŢIA PENTRU ECOLOGIE ŞI TURISM PRO ECO-TUR a asigurat din fonduri proprii continuarea realizării activităților stabilite prin proiectul inițial Respect pentru apă, respect pentru peşte, activități realizate și în alte localități eligibile din Regiunea Sud-Est.

Astfel, în data de 01.10.2016 a început o campanie de informare și un concurs de desene cu tema Apa și peștele, în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 17 din Galați.

În cadrul campaniei de informare s-a discutat cu elevii problema poluării cu deșeuri din mase plastice, reziduuri petroliere, acțiunilor antropice precum braconajul și pescuitul excesiv, ce soluții și metode de prevenție putem găsi pentru aceste probleme și a fost, de asemenea, prezentată Zona Pescărească Prut-Dunăre, Galați.

Concursul a constat în realizarea unor planșe de către elevii participanți, care au redat un mediu acvatic. Planșele au fost realizate pe suport de hârtie (material biodegradabil), în format A4.

În data de 08.10.2016 a fost realizată premierea, când toți participanții au primit diplome de participare, iar cele mai reușite trei ,,prezentări” ale mediului acvatic au fost premiate.

Întrucât condițiile meteo au fost nefavorabile s-a amânat ieșirea pe teren pentru realizarea activității de ecologizare (pe malul Prutului) pentru perioada de primăvară-vară a anului 2017.

În prezent pregătim deja programul următoarelor campanii de informare, conștientizare și ecologizare pe care le vom derula și în anii următori.

RESPECT PENTRU APA RESPECT PENTRU PESTE – II

ASOCIAŢIA PENTRU ECOLOGIE ŞI TURISM PRO ECO-TUR, în perioada 07.04.2014 – 07.02.2015, a implementat în baza contractului de finanțare nr. 107/07.04.2014, proiectul Respect pentru apă, respect pentru peşte, cofinanţat din FEP, prin POP 2007-2013, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Zonei Pescăreşti Prut-Dunăre Galaţi.

Localizarea geografică de implementare a proiectului a fost în Regiunea Sud-Est, judeţul Galaţi, comunele Oancea și Vlădeşti.

Din momentul finalizării implementării proiectului, rezultatele proiectului au fost în continuare promovate pe pagina de facebook PROECO-TUR cât și pe pagina web www.proecotur.ro ceea ce a asigurat o continuitate în ceea ce privește promovarea şi vizibilitatea proiectului.

În anul 2015, ASOCIAŢIA PENTRU ECOLOGIE ŞI TURISM PRO ECO-TUR a asigurat din fonduri proprii continuarea realizării activităților stabilite prin proiectul inițial Respect pentru apă, respect pentru peşte, activități realizate și în alte localități eligibile din Regiunea Sud-Est.

Astfel, în data de 17.12.2015 s-a desfășurat la Școala gimnazială din Cavadinești, județul Galați concursul Apa și peștele.

Concursul a constat în realizarea unor machete și/sau planșe de către participanți, care au redat un mediu acvatic. Machetele au fost realizate strict din materiale reciclabile, adunate de pe malul Prutului, precum pet-uri, sticlă, carton etc.

Planșele au fost realizate pe mai multe tipuri de suport (hârtie, carton, lemn, sticlă etc.), în format A4 (sau nu…), iar la final toți participanții au primit diplome de participare, iar cele mai reușite trei ,,prezentări” ale mediului acvatic au fost premiate.

După prezentarea machetelor a avut loc și o scurtă prezentare powerpoint și distribuire de pliante, cu scopul informării aspura aspectelor negative aduse mediului acvatic, precum și măsurile de combatere ce trebuiesc luate în acest sens.

În prezent pregătim deja programul următoarelor campanii de informare, conștientizare și ecologizare pe care le vom derula și în anii următori.

COMUNICAREA INTRE CETATENI SI INSTITUTIILE STATULUI

ASOCIAŢIA PENTRU ECOLOGIE ŞI TURISM PRO ECO-TUR, în data de 20.02.2015, cu ocazia Zilei Mondiale a Justiției Sociale a inițiat proiectul Comunicarea între Instituțiile Statului și Cetățeni, ocazie cu care a fost organizată o întâlnire cu populația din Galați pentru dezbaterea unei teme sociale de interes comun, și anume modul în care sunt tratați cetățenii de către instituțiile statului și modul în care acestea rezonează cu nevoile și dorințele populației, mai ales din perspectiva faptului că în aceste instituții activează peroane care sunt tot cetățeni ai acestei țări.

Deși spațiul ales pentru organizarea evenimentului a fost unul generos, acesta s-a dovedit a fi neîncăpător, la întâlnire participând persoane aparținând diverselor clase sociale, vârste, sex, educație sau profesie.

RESPECT PENTRU APA RESPECT PENTRU PESTE – I

 

 

ASOCIAŢIA PENTRU ECOLOGIE ŞI TURISM PRO ECO-TUR, în perioada 07.04.2014 – 07.02.2015, a implementat în baza contractului de finanțare nr. 107/07.04.2014, proiectul Respect pentru apă, respect pentru peşte, cofinanţat din FEP, prin POP 2007-2013, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Zonei Pescăreşti Prut-Dunăre Galaţi.

Localizarea geografică de implementare a proiectului a fost în Regiunea Sud-Est, judeţul Galaţi, comunele Oancea și Vlădeşti.

Activitatea principală a proiectului a constat în organizarea în cele două UAT-uri a unor campanii de educare și conștientizare privind protecția mediului acvatic prin realizarea unor seminarii de informare. Campaniile de educare și conștientizare adresate elevilor au fost desfășurate pe 3 octombrie 2014 la Școala Gimnazială „Vasile Șeicaru” din Oancea și pe 4 octombrie 2014 la Școala Gimnazială „Sfântul Ierarh Nicolae” din Vlădești. În cadrul seminariilor au avut loc prezentări în care a fost evidențiată bogăția florei și faunei din Zona Pescărească Lunca Joasă a Prutului Inferior – Dunărea Inferioară. Au urmat apoi discuții interactive în care a fost subliniată importanța protejării apei și a resurselor piscicole. De asemenea, în cadrul discuțiilor, au fost trecute în revistă măsurile de combatere a poluării apei și s-au distribuit materiale informative: broșuri, pliante, fluturași. Tot atunci s-a dat startul unui concurs de desene, intitulat „Apa și peștele”. Pe 10 octombrie 2014, la Căminul Cultural din Oancea, a venit rândul populației adulte să înțeleagă riscurile asociate poluării mediului asupra vieții acvatice, iar pe 19 octombrie 2014 acestea au fost expuse și comunității locale din Vlădești.

Activitatea secundară a proiectului a constat în organizarea a două campanii de ecologizare pe malul Prutului în zona localităților Oancea și Vlădești.

Astfel, pe 18 si 19 octombrie 2014, elevii și cadrele didactice din cele două școli participante la proiect au realizat activități de ecologizare pe malul Prutului.

În prezent pregătim deja programul următoarelor campanii de informare, conștientizare și ecologizare pe care le vom derula și în anii următori.

 

Alte informații despre implementarea proiectului și activitățile desfășurate cu această ocazie le puteți obține și consultând reportajele apărute în presa din acea perioadă, accesând link-urile de mai jos:

http://www.ecomagazin.ro/respect-pentru-apa-peste-si-natura/

http://www.monitoruldegalati.ro/comunitate/30292-respect-pentru-apa,-peste-si-natura.html

ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI

BISERICA PRECISTA – GALAȚI

 

Biserica Precista, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, este cel mai vechi monument istoric din orașul Galați. În secolul al XVII-lea, această biserică îndeplinea o dublă funcție: atât lăcaș de cult cât și cetate de apărare împotriva cotropitorilor.

Biserica Precista se află în centrul orașului Galați. Călătorii străini vorbeau despre acest oraș ca despre un târg comercial cu o faimă tot mai crescândă, în acesta găsindu-se o semnificativă varietate de produse.

Prosperitatea comercială din acest oraș-târg a permis unor negustori locali ca în timpul domniei lui Vasile Lupu, pe la anul 1647, să termine construirea Bisericii Precista ca biserică fortificată din piatră și caramidă, o sinteză de arhitectură moldo-valaho-transilvăneană.

În prezent acesta este cel mai vechi monument gălățean, în perfectă stare de funcționare, care poate fi admirat dar și vizitat.

 

BISERICA PRECISTA – SCURT ISTORIC

Inițial a existat o biserică din lemn și vălătuci ce a avut zid înconjurător și clopotniță. Biserica se numea Adormirea Maicii Domnului și a fost construită la începutul secolului al XVII-lea.

Biserica cu pricina a fost reclădită din zidărie la anul 1647 de Dia și Șerbu, fiii lui Coman din Brăila și de Constantin, fiul lui Teodor – fostul ctitor al bisericii vechi din lemn și vălătuci. Această biserică de zid este Biserica Precista de astăzi.

Biserica Precista, construită de meșteri populari într-o concepție proprie secolului al XVII-lea, are turnul-clopotniță inclus în corpul bisericii și podul fortificat, ceea ce îi conferă și o a doua funcție, cea de loc de refugiu și de apărare.

La ridicarea bisericii au fost folosite materialele existente la fața locului:

piatra masivă și cărămidă din castrul roman de la Tirighina-Barboși, lemn din pădurile de pe platforma Covurluiului, nisip de pe plajele Dunării.

Biserica Precista a fost sfințită în luna septembrie a anului 1647 și, asemenea multor altor biserici și mînăstiri, precum era obiceiul vremii, a fost închinată unei mănăstiri athonite din Sfântul Munte Athos, și anume Mănăstirii Vatoped.

Martoră la multe evenimente din istoria poporului român și a orașului Galați, în jurul ei aflându-se de fapt vatra de început a acestei urbe, Biserica Precista a fost arsă și prădată de turci in anul 1711, distrusă în războaiele ruso-otomano-austriece din anii 1735-1739 și 1769-1774, iar în anul 1821, otomanii distrug și jefuiesc iarăși sfântul locaș.

Biserica Precista a suportat toate vitregiile vremurilor, fiind restaurată pentru prima dată în anul 1831, căpătând o nouă înfățișare.

În anul 1940, în timpul marelui cutremur de pământ, biserica a fost grav avariată, încât a fost închisă. Cutremurul a afectat serios zidurile și fresca interioară. Între anii 1952-1966 ea a fost restaurată în forma actuală după proiectul arhitectului Eugen Chefneux și a funcționat ca muzeu de artă religioasă medievală, biserica păstrând o colecție de icoane vechi.

Cutremurele din 1977 și 1986 au afectat din nou biserica, provocând fisuri în adâncimea zidurilor. Ea a fost restaurată și consolidată în perioada anilor 19911994, iar pictura în frescă a bisericii a fost executată de artiștii plastici Gheorghe Bondoc și Dumitru Banica.

Biserica a fost redată cultului ortodox și sfințită la data de 30 noiembrie 1994.

BISERICA PRECISTA – ARHITECTURA

De plan triconc, cu ziduri groase de pînă la 1,80 metri, biserica este o elocventă sinteză a arhitecturii creștine din Moldova, Muntenia și Transilvania. Este construită din patru încăperi: altar, naos, pronaos și pridvor.

Dacă primele două încăperi (altarul și naosul) descind din bisericile de stil moldovenesc, pridvorul are deasupra un turn-clopotniță, asemănător cu cele ale bisericilor din Transilvania, prevăzut cu o încăpere de strajă la nivelul intermediar dintre clopotniță și pronaos. Atât la acest nivel, cât și la cel al clopotniței, se găsesc creneluri pentru apărare. Un alt element de apărare la Biserica Precista este podul întărit, alcătuit din două părți, una deasupra naosului și una deasupra altarului. Podul este prevăzut cu 28 de metereze pentru luptă și drumuri de strajă (coridoare).

În zidărie, printre rândurile de cărămidă este folosită piatră, tehnică nefolosită la alte biserici moldovenești ridicate în aceeași perioadă. Zidul pereților de deasupra ferestrelor, până la acoperiș, este dublu, formând o galerie cât poate umbla comod un om.

Deasupra altarului există o cameră mare, unde la năvăliri se asigurau diferite odoare și bogății ale orașului.

Turnul-clopotniță, masiv, de forma unei prisme pătrate, cu colțurile de sus retezate oblic și format din două niveluri, este prevăzut la primul nivel cu o cameră pentru ascunderea valorilor, cu două metereze și o ușă de acces spre un balcon. Al doilea nivel este prevăzut cu ferestre și metereze. Turnul nu este ornamentat decât în zona cornișei cu două rânduri de caramidă asezată în unghi și cu un brâu de cărămizi așezate în zig-zag.

În schimb, turla de pe naos, zveltă, elansată, prezintă o decorație bogată, alcătuită din elementele întâlnite la fațade, la care se adaugă altele noi. Ele sunt dispuse atât pe fețele octaedrului turlei, cât și pe cele două socluri suprapuse, cu baza pătrată. Absida altarului și cele două abside laterale sunt învelite cu căciuli conice. Acoperișul bisericii este din șindrilă.

În exterior, pereții bisericii sunt susținuți de cinci contraforți. Un brâu alcătuit din triplu șir încinge fațadele, împărțindu-le în două registre. În cel inferior decorul este alcătuit din arcade oarbe cu arhivolte, ale căror picioare coboară până la soclu. În registrul superior se află un șir de ocnițe cu golul retras în zid în așa fel încât acesta înscrie în spațiu o cruce de forma literei T, cu bara de sus arcuită, asemănătoare de fapt cu o troiță. Deasupra lor sunt două rânduri de discuri de ceramică smălțuită, meterezele, iar la nivelul cornișei se pot vedea trei șiruri de dinți de fierăstrău și un brâu de cărămizi așezate în zig-zag.

Structura arhitectonică a monumentului, cu elemente moldovenești (turla centrală, ocnițele de la nivelul superior, crenelurile și discurile de ceramică), muntenești (arcadele oarbe de pe nivelul inferior, brâul median) și ardelenești (turla principală, brâul în zig-zag), este o dovadă a unității stilului arhitecturii secolului al XVII-lea, demonstrând și în acest mod legăturile strânse care existau între românii din cele trei principate.

FONDURILE EUROPENE – O SANSA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA intalnire de lucru ROMANIA – REPUBLICA MOLDOVA

Vineri, 4 mai 2012 la orele 1000, ASOCIAȚIA PENTRU ECOLOGIE ȘI TURISM PRO ECO-TUR a organizat la Parcul pentru tehnologia informației situat în Galați, str. Portului nr. 23, seminarul “Fondurile Europene – o șansă pentru dezvoltare durabilă”.

 

La acest seminar au fost invitați să participe reprezentanți ai Guvernului României, ai Guvernului Republicii Moldova, ai Consiliului Raional Cahul precum și reprezentanți ai studenților români și basarebeni.

Din partea oficialităților, România a fost reprezentată de domnul prefect de Galați – Paul Florea, iar din Republica Moldova a venit reprezentantul Președinției în teritoriu (ptr. Raioanele Cahul, Cantemir și Leova) domnul BC precum și doi consilieri raionali ai Raionului Cahul.

 

Cu această ocazie, la această întâlnire de lucru, au fost purtate discuții privind oportunitatile de finanțare pe baza proiectelor transfrontaliere, în vederea preaderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Totodată au fost discutate modalitățile și oportunitățile de finanțare a societății civile și a sectorului privat din Republica Moldova pentru a consolida instaurarea democrației și a accelera creșterea economică sănătoasă a Republicii Moldova.

 

La finalul întâlnirii, concluzia generală a celor prezenți a fost că astfel de întâlniri sunt binevenite, ar trebui să se desfășoare cât mai des pentru a putea genera și efect, cu participarea unui număr cât mai mare de factori de decizie și dintr-un spectru cât mai larg de domenii și bineînțeles, ar trebui să se desfășoare pe ambele maluri ale Prutului.